Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek

- Bilans Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek za 2021 rok

- Informacja dodatkowa Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek za 2021r.

- Rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek za 2021 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego Gminy Koźminek za 2021 rok

Sprawozdanie finansowe Gminy Koźminek

- Bilans z wykonania budżetu za 2021r.

- Bilans za 2021 rok

- Informacja dodatkowa za 2021r.

- Informacja dodatkowa za 2021r. c.d.

- Rachunek zysków i strat za 2021r.

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok