Uchwała budżetowa na 2023 rok.

Uchwała WPF na 2023 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetu roku 2023.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek.