Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2032.

Projekt budżetu GMINY KOŹMINEK na 2023 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetu roku 2023.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Koźminek na 2023 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2023- 2032.