Uchwała budżetowa na 2022 rok.

Uchwała WPF na 2022 rok.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Koźminek deficytu budżetu roku 2022.

Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek.