Uchwała Nr XXXV/244/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021.
  
 
Uchwała Nr XXXVI/251/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2013-2021.