Uchwała Nr III/11/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2011 rok.

Uchwała Nr III/10/10 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koźminek na lata 2011-2020.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Koźminek.

Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Koźminek.