Uchwała Nr XXXV/275/09 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koźminek na 2010 rok.