Zarządzenie nr 9/2012 w spr. przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór oferty

Wzór umowy

Wzór sprawozdania