Rozstrzygnięcie konkursu ofert w dziedzinie kultury fizycznej na rok 2019