Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku