Sprawozdanie finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2022 rok

Korekta Sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za 2022 rok