Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

"Pracownik gospodarczy"

ul. Milęckiego 9

62-840 Koźminek

dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz kandydata pracownik gospodarczy.pdf

Nabór pracownik gospodarczy.pdf

Oświadczenie o niekaralności.pdf

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.pdf

Oświadczenie o stanie zdrowia.pdf

Oświadczenie zgoda przetwarzanie danych.pdf

Protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów.pdf