kleczewska1

Paulina Kleczewska

REFERAT ORGANIZACYJNY
Inspektor - Kultura i Archiwum zakładowe

tel. 62 76 37 006

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Opieka na zespołem folklorystycznym i orkiestrą dętą oraz innymi istniejącymi kołami zainteresowań.

2. Organizacja imprez gminnych.

3. Organizacja wystaw, spotkań autorskich, koncertów, konkursów, przeglądów.

4. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z zakresu kultury.

5. Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży ? pozaszkolna.

6. Inspirowanie i koordynacja współpracy środowisk w dziedzinie kultury.

7. Opracowywanie informacji o życiu kulturalnym gminy na stronę internetową , do informatora koźmineckiego oraz do lokalnej prasy.

8. Udzielanie pomocy organizacjom społeczno - kulturalnym w zakresie ich statutowej działalności.

9. Współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu Gminy.

10. Przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań, w zakresie prowadzonych spraw.

11. Prowadzenie archiwum zakładowego w tym:

- uporządkowanie zasobu archiwalnego urzędu ,

- brakowanie dokumentów,

-przekazywanie akt do archiwum państwowego,

-stała współpraca z Archiwum Państwowym w Kaliszu.

12. Współdziałania z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w szczególności w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

13. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt.

14. Stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego obiegu akt.

15. Usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy.

16. Przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w Urzędzie Gminy Koźminek:

1. Informowanie administratora, oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie.

2. Monitorowanie przestrzegania przepisów krajowych , rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych.

3. Podejmowanie działań zwiększające świadomość pracowników przetwarzających poprzez szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.

4. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych , audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych.

5. Realizacja zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

6. Współpraca z organem nadzorczym.

7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami , oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

8. W przypadku incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia (RODO).

9. Prowadzenie rejestru czynności na zbiorach.

10. Prowadzenie dokumentacji dla administratora danych osobowych.

11. Prowadzenie spraw związanych z incydentami , w przypadku ich wystąpienia.

12. Dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratora danych osobowych, a w przypadku potrzeby oceny skutków naruszenia ochrony danych osobowych.

13. Przygotowywanie do podpisania przez administratora poleceń - upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenie ewidencji osób poleceń - upoważnionych.