jaroma0

Zbigniew Jaroma

REFERAT ORGANIZACYJNY
Informatyk

tel. 62 76 38 601

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

ZAKRES CZYNNOŚCI

1. Przygotowywanie programów komputeryzacji Urzędu i merytoryczny nadzór nad ich wdrażaniem,

2. Prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i programów komputerowych    

stosowanych i dopuszczonych do stosowania w Urzędzie wraz z licencjami legalności oprogramowania ,

3. Prowadzenie spraw dotyczących legalności  stosowanego w Urzędzie Gminy oprogramowania komputerowego,

4. Analiza formalna i merytoryczna projektów umów na usługi informatyczne w Urzędzie i rozliczanie ich realizacji,

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień dostępu do danych  

 komputerowych oraz ewidencjonowanie haseł dostępu dla poszczególnych użytkowników,

6. Archiwizacja danych z pamięci serwera i komputerów lokalnych oraz prowadzenie pełnej dokumentacji w tym zakresie oraz zbioru nośników elektronicznych,

7. Wykonywanie drobnych napraw oraz konserwacja sprzętu komputerowego Urzędu i koordynacja spraw w zakresie wykonywania większych remontów i usuwania awarii,

8. Zapewnianie utrzymania sprzętu komputerowego w dobrym stanie technicznym, w tym wykonywanie przeglądów,

9. Instalacja uaktualnionych wersji oprogramowania na stanowiskach roboczych,

10. Inicjowanie - w tym składanie wniosków do budżetu gminy , dokonywania zakupów oraz instalacji zakupionego nowego sprzętu komputerowego,

11. Administrowanie siecią komputerową na terenie Urzędu,

12. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu i strony  internetowej  Urzędu Gminy ,

13. Opracowywanie projektów i wdrażanie regulaminów zabezpieczenia danych komputerowych i ochrony sieci teleinformatycznych,

14. Prowadzenie instruktażu pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu informatycznego, ochrony i bezpieczeństwa danych.

15. Koordynowanie wdrożenia i nadzoru nad stosowaniem podpisu elektronicznego,

16. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi urzędu w zakresie budowy i administracji systemami informatycznymi,

17. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie rozwoju informatyki,

18. Monitorowanie rozwoju systemów informatycznych i wdrażanych nowych rozwiązań,

19. Obsługa newralgicznych urządzeń informatycznych,

20. Utrzymywanie w sprawności technicznej sprzętu informatycznego i zainstalowanego oprogramowania,

21. Czuwanie oraz eliminowanie zagrożeń sprawnego funkcjonowania  sprzętu informatycznego oraz poszukiwanie rozwiązań  i wdrażanie ich w życie , 

22. Obsługa techniczna wszystkich stanowisk komputerowych w Urzędzie Gminy,

23. Nadzorowanie łączy internetowych oraz poczty elektronicznej

24. Aktualizacja i monitorowanie programu antywirusowego,

25. Współpraca z innymi instytucjami i firmami udostępniającymi oprogramowanie np. bank

26. Realizacja tematyczna i odpowiedzialność merytoryczna za przygotowanie i aktualizację treści zawartych na gminnej stronie internetowej,

27. Stosowanie obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt,

28. Przygotowywanie akt do archiwum z zakresu prowadzonego stanowiska - zgodnie z obowiązującymi przepisami .