Koźminek,  7 sierpnia   2017r.

S.G. 1111.2.2017

Lista osób spełniających wymagania formalne -

nabór na stanowisko inspektora ds. obsługi kasowej  w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Koźminek  

1.      Milena Kleśta

2.      Dorota Ziąbkowska

3.      Agata Bażant  

4.      Małgorzata Oleszczyk

5.      Sylwia Bęben

6.      Katarzyna Solińska

7.      Paulina Jasiak

8.      Dorota Łuczak  

9.      Anna Błazik

Sporządziła

/-/ Joanna  Karpisiewicz