Wójt Gminy Koźminek ogłasza nabór  kandydatów na stanowisko Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Oświadczenie o niekaralności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Lista osób spełniających wymagania formalne

Protokół końcowy