Wójt Gminy Koźminek ogłasza nabór kandydatów na stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych w Referacie Inwestycji i Rozwoju.

Lista osób spełniających wymagania formalne

Protokół końcowy