Ogólny schemat procedury kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków