Obwieszczenie Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 9 listopada 2021 r. GPMB.6733.3.2021