Obwieszczenie Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 15 października 2021GPMB.6733.9.2021 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN wraz z demontażem linii i przyłączy napowietrznych nN,  dla terenu działek nr 703/1, 703/2, 702/1, 702/2, 701/7, 701/3, 701/4, 292/3, 293/4, 701/5, 700/4, 700/3, 700/1, 699/2, 699/1, 294/1, 698/5, 698/6, 295/3, 281, 279/1, 279/2, 296/1, 296/2, 278/2, 295/1, 316/3, 698/4, 293/3, 293/5, 293/6, 292/2, 298, 314/2, 268, 698/3, 701/8, 314/1, 292/4, położonych w m. Koźminek, ul. Słowiki Pierwsze, ul. Słowiki Drugie, ul. Słowiki Trzecie, obręb Miasto Koźminek, gmina Koźminek.

Pobierz dokument