Obwieszczenie Burmistrza Gminy Koźminek z dnia 7 października 2021r. GPMB.6733.11.2021. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz z budową i przebudową stanowisk słupowych niskiego napięcia, dla terenu działek nr nr 232/8, 232/5, 232/3, 232/1, 316/3 w m. Koźminek, ul. Słowiki Pierwsze, obręb Miasto Koźminek, gmina Koźminek.

Dokument do pobrania