Gmina Koźminek realizowała zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Koźminku". 

Na wykonanie zadania otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 15.000 zł.

Łączy koszt zadania wyniósł 29.705 zł.

 

Zadanie to obejmowało prace pielęgnacyjne, leczenie drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz zakup budek lęgowych dla ptaków.