Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty